تاريخ روز : چهارشنبه 10 آذر 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری صنعت بیمه

  

اطلاعات عمومی 

 

نحوه ورود به سامانه پرتال سهامداران:

سهامداران محترم جهت ورود به پرتال نام کاربری: کد بورسی و رمز عبور: شماره شناسنامه است.

به عنوان نمونه: اگر کد بورسی سیم12345 و شماره شناسنامه 7777 باشد.

نام کاربری : سیم12345 و رمز عبور : 7777 خواهد بود.

توجه: در صورت استفاده از گوشی تلفن همراه و تبلت برای ورود به سامانه، برای ورود بخش عددی نام 

کاربری و رمز عبور صفحه کلید(کیبورد) حتما در حالت انگلیسی باشد.
شیوع ویروس کرونا:


از سهامداران محترم تقاضا می نماید به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از مراجعه حضوری به شرکت 

اجتناب نمایند. سهامداران محترم میتوانند اطلاعات مربوط به تعداد سهم و میزان مطالبات خود را در سامانه 

پرتال سهامداران(همین صفحه) شرکت با ورود به بخش کاربری خود مشاهده نمایند.